OP Warlock

Genomgång scenario för trupper

Bakgrund

År 2035 när ön Tanoa precis har stabiliserats efter ett långt inbördeskrig mellan regeringsstyrkor och den guerillakrigförande brottsliga organisationen ”Syndikatet”, drabbas Tanoa av en stor tsunami som ödelägger stor delar av ön.

Syndikatet tar då tillfället i akt och tar makten över större delen av Tanoa. Både NATO och UN har skickat hjälp till Tanoa samt byggt upp baser och flera utposter, dessa blir nu ansatta. Syndikatet anfaller konvojer med förnödenhetstransporter till civilbefolkningen, de rensar förråd och trakasserar vanliga människor i byar och i städer.

Syndikatets ledare Salomon Maru (även kallad Warlock) har setts byteshandla med högt uppsatta ledare för CSAT. Troligen byter man knark mot förnödenheter och vapen.

Någon måste nu stoppa deras framfart!

Situation

Situationen har nu eskalerat, både NATO och UN har ett stort behov av understöd. Den senaste tidens attacker från Syndikatet har orsakat NATO större skador i form av förlorade soldaters liv och samtidigt har civilbefolkningen också blivit mer utsatta. UN har haft räder mot sina baser, förråd men framför allt konvojerna med mediciner och andra förnödenheter har blivit attackerade. Man behöver nu sätta stopp för Syndikatets framfart en gång för alla och försöka tillfångata eller likvidera ledaren Warlock.

NATO och UN skickar en förfrågan till den svenska regeringen. Sverige svarar snabbt med att skicka sin absolut bästa elitstyrka i form av ASE Arma Sweden. Efter sitt senaste uppdrag är ASE trötta och slitna, men kränger ändå på sig utrustningen och flyger ner i sin V-44X Blackfish redo för ännu ett tungt uppdrag.

Uppgift

Arma Swedens uppdrag är att hjälpa NATO sätta stopp för syndikatets framfart i regionen, detta ska göras genom att i slutändan söka upp, tillfångata och/eller eliminera Syndikatets ledare Salomon Maru (Warlock). Warlock har setts vid flera ställen på ön bl.a kring byn IMONE.

Sjukvårdstjänst

Plutonsjukvårdare kommer vara grupperad tillsammans med sjukvårdshelikopter DUSTY. PAK kommer endast kunna sättas i sjukvårdsbyggnader i NATO HQ - CAMP POSSEIDON samt i UN OUTPOST - SAVIOR. All annan sjukvård ska göras av gruppsjukvårdare alternativt av soldaten själv.

Tillgångar fordon

ASE har tillgång till nedan fordon:

- 2 st UH-60 (Trupptransport/Spaning) - 1 st UH-60 MEV (Sjukvård) - 4 st LAV-25A1 - 1 st LAV-C2 (HQ)