Order OP Warlock

Order plutonsledning

ORIENTERING

Tidgivning/Terrängorientering

Klockan är nu 06.30 den 4 Juni 2040, kartan är TANOA och norr går över kartans övre kant, vi befinner oss på NATO HQ - CAMP POSSEIDON på koordinater 1308-1173. Terrängen består av tropisk vulkanbergsregion med plattare kuststräckor och sandstränder, tät till mycket tät djungel - och buskageterräng. Begränsad sikt med korta skjutavstånd 50-200 m

Vädret är halvklart till mulet med måttlig till frisk vind från SYDOST, disigt.

Motståndaren

Löst sammansatta paramilitära guerillatrupper med lättare utrustning, civilklädsel oftast utan hjälmar. Utdaterade automatkarbiner som AKM, AKS-74U till den modernare AK-74. RPG vapen som RPG-7 kan förekomma samt fordon med TKSP, motståndaren bedöms ej ha LV-förmåga. Förmåga att inom 10 - 15 min kalla in förstärkningar från närliggande byar och gömställen över hela ön.

Egna förband

N/A

Understöd

Flyg: - 2 st UH-60 (Trupptransport/Spaning) - 1 st UH-60 MEV (Sjukvård)

Fordon: - 4 st LAV-25A1 - 1 st LAV-C2 (HQ)

Civila

Civila finns i hela eller delar av operationsområdet, ROE 2 gäller, eld får öppnas mot identifierade mål.

UPPDRAG

Vårt kompani ska slå mot objekt A01-A03 i syfte att nedkämpa motståndaren samt tillfångata eller likvidera fiendens ledare (Salomon Maru) Warlock. Enligt satelitspaning har Warlock setts i och i närheten av dessa platser.

GENOMFÖRANDE

Målbild (MB)

Målbilden då uppgiften är löst är när plutonen har bekämpat samtliga fi i objekten och Salomon Maru (Warlock) har frihetsberövats alternativt likviderats. Plutonen ska även ha extraherat via helikopter från målområdet alternativt med tilldelade fordon och tagit sig tillbaka till NATO HQ - CAMP POSSEIDON.

Genomförandeidé (GFI)

Upp till PlutC...

Riktlinjer (RIL)

Upp till PlutC...

Indelning, gruppering och uppgifter (IGU)

Upp till PlutC...

ICEBOX 1-1 & 1-2 (Transport/Spaning)

 • Inledningsvis:

 • Därefter:

 • Slutligen:

DUSTY (Sjukvård)

 • Inledningsvis:

 • Därefter:

 • Slutligen:

EA - Anfallsgrupp 1

 • Inledningsvis:

 • Därefter:

 • Slutligen:

FA - Anfallsgrupp 2

 • Inledningsvis:

 • Därefter:

 • Slutligen:

GA - Anfallsgrupp 3

 • Inledningsvis:

 • Därefter:

 • Slutligen:

LOGISTIK

Samordning/Gränser

NATO samt UN-trupper finns på delar av ön, sök samband med QJ för detaljerad rapport om trupprörelser.

Sjukvårdstjänst

Plutonsjukvårdare kommer vara grupperad tillsammans med sjukvårdshelikopter DUSTY. PAK kommer endast kunna sättas i sjukvårdsbyggnader i NATO HQ - CAMP POSSEIDON samt i UN OUTPOST - SAVIOR. All annan sjukvård kommer kunna göras av gruppsjukvårdare alternativt av soldaten själv.

ÅSA

Upp till PlutC...

Ammunition/Övrigt materiell

Ammuniton samt övrig extramateriell finns här i basen i byggnad märkt "Materialförråd".

LEDNING

Plutonchef

Jag leder initialt...(upp till PlutC)

Samband

Långvåg QJ Kompaniledning: 50Mhz AQ Ledning: 50 + 60Mhz EA: 50Mhz FA: 50Mhz GA: 50Mhz

Icebox: 60Mhz Dusty: 60Mhz

Kortvåg AQ: 100 +112Mhz EA: 110 + 112Mhz FA: 120 + 112Mhz GA: 130 + 112Mhz Icebox: 185Mhz Whitefox: 186Mhz

Anropsignaler

Enligt FAL-A

BILAGOR

Bilaga A:

UAV-foto, obj A01

UAV-foto, UN OUTPOST - SAVIOR

Salomon Maru (Warlock)